Kern Coaching

Kern Coaching

Bij Kern coaching halen we je werkelijke kracht naar boven. Het gaat erom dat je bij je echte waarden en bij je kern komt. We doen dat door ontmoeting in een veilige bedding. Ik luister voorbij de woorden. Ik luister voelend. Hierdoor voel je gezien in waar het werkelijk over gaat. Dit opent.

Hier begint onze weg naar de kern.

Tijdens een kern coaching sessie maak ik gebruik van mijn kennis en inzichten uit:

  • het Taoïsme
  • Systemisch werk
  • mijn ervaring als coach en mens


Waarom Kern Coaching?
Je echte kwaliteit is een sterke eigenschap die vaak je in het begin van je leven in conflict brengt met je omgeving. Dat kan tot pijnlijke ervaringen (denk aan: afwijzing, verwarring, miskenning, verwerping, strijd) leiden. Je ervaart deze eigenschap dan niet als een kwaliteit die je verder brengt en die je moet koesteren, maar als iets waar je aan lijdt. Daarmee doe je jezelf tekort. Om bij je echte waarde -en daarmee je kern- te komen, is het nodig om de pijn die met de eigenschap verbonden is geraakt, aan te gaan. Dat maakt vrij.

 

De authentieke kracht leeft in de schaduw. Om in die kracht te komen is het vaak van belang om datgene welkom te heten wat in de onderstroom leeft. De weg die je hierin gaat, brengt je in je kracht, d.w.z. thuis bij jezelf. Dan kun je gaan leven zoals je werkelijk bent.
De druk van aangenomen overtuigingen, de samenleving en het collectieve bewustzijn, houdt ons voortdurend weg bij onze eigen essentie. Er ontstaan blinde vlekken.

We hebben allemaal een spiegel (de ander) nodig. Zonder die spiegel blijf je onbewust van je programmering; je overtuigingen, gewoontes, trauma’s en triggers. Die zijn echter niet jij. Het zijn hulpmiddelen die de overhand hebben verworven. Eigenlijk wordt je dan geleefd en zit je energie vast in het overleven.

Kern coaching is vruchtbaar als het lukt om met onderscheidingsvermogen te kijken naar wat er werkelijk in de diepte speelt, en tegelijkertijd uit het (zelf)oordeel te blijven. Daarbij kan je spiegel zijn die je innerlijke zaken toont en je helpt bij het kijken en verwerken.


Hier gaat het om:

  • Samen door de lagen heen de weg terug bewandelen naar het pijnlijk eenzame moment. Daar waar je een deel van jezelf verloren bent.
  • Aannemen van hoe het was.
  • De Acceptatie ervan
  • Het uithouden in het opengaan van het 'pijnlijke veld' met de bijbehorende emotionele ontlading. Op het moment dat emoties los komen, gaat het erom om niet in het drama te zijn, niet aan de emoties te hechten. In wezen word je uitgenodigd om dieper dan de gedachten en emoties te gaan. Ik help je om open aanwezig te blijven bij wat er is en weg te blijven bij de identificatie met de emoties en de gedachten.

Van belang is het verschil te onderkennen tussen wie je werkelijk bent en het beeld dat je van jezelf hebt. Pas wanneer je die identificatie los laat, verandert er wezenlijk iets. Dit is geen rationeel proces, het dient doorvoeld te worden.
Ik nodig je dus uit om er DOORHEEN te gaan. Juist op het moment dat de emoties komen gaan we niet analyseren maar in het lichaam voelen.
Het gaat hierom dat de ervaring op celniveau vrij komt, dus via het voelen in het lichaam.
Dan valt het oude uiteen en komt er ruimte voor het nieuwe.
De levensenergie gaat dan weer stromen. je krijgt meer energie, je leven krijgt weer zin en betekenis. Je hervindt van binnenuit je pad. Dat komt omdat je eigen wijsheid nu weer toegang krijgt tot je dagelijkse bewustzijn.

Hierin begeleid ik je.