...mijn weg naar binnen...

Mijn weg naar binnen...

Acceptatie en integratie van mijn Yin en mijn Yang is de weg
naar Onvoorwaardelijke Liefde en een Leven vanuit overgave

Door de schaamte aan te kijken en de pijn van de vernedering
te erkennen ben ik in staat om mijn strijd te beëindigen

Door naar mijn inzichten te handelen ontwikkel ik me op
mijn levenspad. Ik ben ten alle tijden goed zoals is ben!

In het niet weten vertrouw ik op mijn Innerlijke Gids

In verbinding met mijn authentieke verlangen inspireer
ik vanuit de bron van Onvoorwaardelijke Liefde

Als ik mijn hart open ontmoet ik mijzelf in de ander

Vanuit verbinding is kracht en macht een uiting van liefde!

                                                                    © Ysbrand 13 september 2018